The WindPower Community – WindPoint | The WindPower Community – WindPoint

A community dedicated to renewable energy and
wind power.
WindPoint lets you meet like-minded people and connect with businesses in the renewable energy field.
Help Make a Difference. Join WindPoint Today!
Renewable energy has been subsidized to varying degrees over the last three decades yet wind and solar energy still constitute less than 1 percent of the electricity market.
WindPoint, Blog
Fordeler med offshore vind

Fordeler med offshore vind

Offshore vindkraft er vindkraft til havs. De store fordelene med offshore vind er bedre og mer stabile vindresurser, store tilgjengelige havområder og sannsynlig lavere interessekonflikter enn på land. Samtidig er kostnadene for å bygge og drifte til havs dyrere enn på land, men utviklingen går raskt og fremskritt gjøres kontinuerlig. Veksten i Europa er drevet av EUs fornybardirektiv og flere land... Read More »

Subsea Technology – realising cost efficient offshore wind

Subsea Technology – realising cost efficient offshore wind

Experience from the Norwegian subsea industry is playing an important role in developing offshore wind into a cost efficient energy source. Studies performed by NCE Subsea identify many similarities and synergies between the subsea and offshore wind industries. We have identified many opportunities for subsea companies within areas such as marine survey, installation, operations, logistics and mon... Read More »